The Travel CO2  Blog

Bokmässan 2022 - Hur stor är klimatpåverkan från att resa till Bokmässan i Göteborg?

Bokmässan 2022 - Hur stor är klimatpåverkan från att resa till Bokmässan i Göteborg?

Bokmässan är en av Sveriges största mässor och tar plats varje år på Svenska Mässan i centrala Göteborg. Ett av Bokmässans teman 2022 är klimatskrisen, men hur stor är klimatpåverkan från resorna till bokmässan? Och vad blir det för skillnad för klimatet om besökarna flyger, åker bil eller tar tåget?

Beräkna utsläpp för en resa till bokmässan

Använd kalkylatorn från Travel COför att beräkna utsläpp från din plats till bokmässan i Göteborg.

Resa till bokmässan från Stockholm

År 2018 och 2019 hade Bokmässan i Göteborg ungefär 85 000 besökare per år, och ungefär 10% av dem kom från Stockholmsregionen. Låt oss se hur utsläppen skiljer sig åt ifall alla besökare från Stockholm väljer att flyga, åka bil eller åka tåg.

Det är stor skillnad i de totala utsläppen om alla besökare från Stockholm flyger jämfört med om de åker tåg, en skillnad på nästan 800 ton koldioxid.

Så frågan blir vad Bokmässan kan göra för att uppmuntra mässbesökare att välja klimatsmarta resor.

 
Intresserad av att visa koldioxidutsläpp för resor på din hemsida? Ta en titt på Travel CO2.